Mèo là một trong những loài động vật thân thiết nhất với con người. Mèo giúp người bắt chuột, là thú cưng của các em nhỏ,…nên hầu như gia đình…