Vỡ chén, bát, ly có điềm báo gì, hên hay xui ?

Trong cuộc sống ngày nay việc tin tưởng quá nhiều vào điềm báo giấc mơ hay những thay đổi trên cơ thể cũng chứa điềm báo. Đa phần nhiều người cho rằng đó là mê...

Đang ăn bị gãy đũa báo điềm gì, hên hay xui ?

Đối với người Việt Nam, trong thế giới tâm linh có ảnh hưởng quan trọng đến mối liên hệ thế giới hiện tại. Những điều thường xảy ra hằng ngày như vỡ chén, bát, ly...

Nhảy mũi, hắt hơi, hắc xì là điềm báo gì, hên hay xui ?

Hắc hơi hay nhảy mũi chính là những hiện tượng bình thường của mọi người, nhưng đa phần người xưa có quan niệm rằng những bộ phận trên cơ thể hay những thay đổi nhỏ...