Phòng thờ

Phòng thờ có cần cửa không? Và những điều cần lưu ý

Phòng thờ cúng là nơi linh thiêng, tôn nghiêm của con cháu nhằm tưởng nhớ, biết ơn người đã mất, đấng sinh thành đã sinh ra ta. Việc xây và bố trí bàn thờ đúng...